Om oss

Bøler menighets barnehage har to avdelinger, en for barn over tre år og en for barn under tre år. Vi har voksne og erfarne ansatte og setter inn kjente vikarer når det trengs.

 

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf og er en del av Bøler menighets arbeide. Samtidig er har vi barn fra familier med forskjellige livssyn i barnehagen.

Vi undrer oss sammen med barna og prøver å finne svar på alt fra livets store gåter til hvor vannet i kranen kommer fra.

Vi har gode, romslige og moderne lokaler og stort felles aktivitetsrom. Utelekeplassen er forholdsvis liten og ligger beskyttet fra biltrafikk i et lite skogholt. Personalet er stabilt og vi har kjente vikarer som vi setter inn ved sykdom, ferier, avspasering, pedagogenes planleggingstid og kurs.

Det aller viktigste i barnehagen er gode relasjoner mellom voksne og barn, og mellom barna.

Du og jeg er vi

Barnehagens motto er: DU og JEG er VI! Altså det enkelte barnet har uendelig verdi, men skal også lære seg å leve sammen med og ta hensyn til andre. Da må vi trene på å kjenne på egne følelser og gjenkjenne dem hos de andre. Det tar tid å forstå at det gjør like vondt for den andre hvis hun blir dyttet, som det gjør for en selv!

Det viktigste er å få leke

Lek er barnas arbeid. Leken utvikler seg fra 1 og 2-åringenes fryd når de løper og ler sammen til femåringenes stadig mer komplekse og nyanserte lek. Lek er en arena som tilbyr nysgjerrig utforskning og lystbetont læring. De voksne deltar i lek med barna, beskytter leken og bringer inn nye elementer når det trengs.

Eventyr, bøker, dramatisering, sang og musikk

Barnehagen legger stor vekt på formidling av litteratur, sang og musikk. Vi leser mye med og for barna. Vi dramatiserer sammen med og for barna. Da bruker vi både konkreter og oss selv. Vi synger og spiller forskjellige instrumenter i spontane og planlagte aktiviteter. Dette utvikler barnas språk, beriker leken og er «mat» for fantasien. Men vel så viktig er musikkens og litteraturens egenverdi, opplevelsen av «kunsten». Den kan gi innspill til viktige samtaler med barna og være en god bagasje å ta med seg på «livets vei».

Naturen og årets gang

Siden vi ligger midt i en liten skog, følger vi naturen tett. Trærne som får og mister blader. Den lille fuglen som kanskje bygger rede i fuglekassen vår. Et eget hjørne på lekeplassen er ubeplantet og der graves det etter mark og småkryp – kjempeinteressant! Vi dyrker blomster og grønnsaker i pallekarmer. I skogen vår går vi små turer og leker utenfor porten. Der er det ulendt terreng som småbarna øver seg på å beherske og de store kan leke med spennende naturmaterialer. Vi går også på lengre turer, gjerne en gang i uka. Da går turen til forskjellige steder i Østmarka

 

Foreldresamarbeid

Det viktigste samarbeidet mellom personalet og foreldrene foregår når barna kommer og blir hentet i barnehagen. En liten replikk om hva som har hent i barnehagen denne dagen eller om barna har opplevd noe spesielt hjemme, tar vi oss tid til. Ukeplaner/periodeplaner/bilder og dokumentasjon gir også foreldre innblikk i barnehagehverdagen. Ellers er det foreldremøter, foreldresamtaler og flere «fester» som er samarbeidsarenaer. Samarbeidsutvalget har to foreldrerepresentanter. De påvirker og godkjenner barnehagens årsplan.

I årets «foreldreundersøkelse» fikk barnehagen 4,8 i score på generell tilfredshet på en skala fra 1-5.